عرضه خرما
خانه / خرما گنتار

خرما گنتار

فروش عمده خرما گنتار مرغوب

این رقم در مناطق مختلف به اسامی قنطار و قندی نیز نامیده می شود.از ارقام ریزدانه خرمای آن «تر» است. یکی از مرغوب ترین خرماهای صادراتی خوزستان می باشد. قابلیت نگهداری این رقم زیاد است. این رقم خرما در روی درخت چندین نوبت برداشت می شود.

توضیحات بیشتر »

راهنمای سفارش خرما خشک گنتار حاجی آباد

آیا میدانید یکی از قطب های اصلی تولید خرما در ایران کجاست؟ بندرعباس با داشتن مقام سوم از نظر سطح زیر کشت خرما و مقام چهارم از لحاظ تولید در بین مناطق خرماخیز ایران، یکی از تولیدکننده های اصلی خرمای صادراتی میباشد.

توضیحات بیشتر »
تماس با ما درباره ما