عرضه خرما
خانه / خرما / خواص و ویتامین های خرما بصورت کامل

خواص و ویتامین های خرما بصورت کامل

خواص و ویتامین های خرما بصورت کامل را بدانید
–         خرما موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شودبنابراین ازبسیاری ازبیماری هاجلوگیری به عمل می آورد.
–         منبع مهمی برای تأمین انرژی بدن است زیرا مقدارزیادی قندمیوه – فروکتوزرا دارد.
–         خرما غذای مغزوسلول های عصبی می باشدزیرا حاوی گلوکزوفسفرمی باشدوموجب نشاطوسرحالی می شود.
–         مصرف مستمرآن موجب رفع کم خونی می شودزیراآهن فراوان دارد.
–         شبکوری رامعالجه می کندچون ویتامینA,دارد ورطوبت چشم راحفظ می کند.
–         ازمبتلا شدن به سرطان جلوگیری می کندزیرا حاوی منیزیم می باشد.
–         موجب استحکام استخوان ودندان ها می شودزیرا حاوی ویتامینDوفسفراست که موجب جذب کلسیم می شود.
–         اگرباروغن زیتون یاکله جوش خورده شودبرای درمان زانودرد،کمردردوپوکی استخوان بسیارمفیداست.
–         پاک کننده روده ها ودافع سموم بدن است.
–         به خاطرداشتن ویتامینEو… ازسقط جنین جلوگیری می کند.
–         خرما با ایجادحرارت زیاد باعث ازبین رفتن رطوبت هایی که درقسمت نای تجمع یافته ومحیط مناسبی برای رشدمیکروب ها فراهم کرده راازبین می بردبه همین دلیل خرما بهترین درمان کننده بیماری های بدخیم است.
–         خرما از بافت ها دربرابرعفونت ها- خصوصاَ عفونت های مخاطی محافظت می نماید وبرای رشد ونموبدن مفیداست به دلیل اینکه ویتامین Aدارد.
–         خستگی واختلالات قلبی رابرطرف می کند.
–         ازتحلیل عضلات وکم حجم شدن آنها جلوگیری می کند.
–         خرما به دلیل داشتن پتاسیم ومنیزیم درتعادل یون های بدن نقش مؤثری دارد.
–         موجب شستشوی خون ازموادزائدمی شود.
–         رطوبت بدن را جذب کرده ومانع تجمع چربی می شود.
–         سبب می شود کبدبه طورطبیعی کارکند.
–         به دلیل داشتن پتاسیم اززخم معده پیشگیری می کند.
–         مفیدبرای سوء هاضمه وناراحتی تنفسی (آسم).
–         موجب سلامتی مخاط بینی وحلق می شود.
–         مفیدبرای فکروافزایش حافظه.
–         خرماعطش را فروکش می کند. بنابراین برای مناطق گرمسیری بسیارمناسب است.
–         موجب تقویت قوای جنسی می شود.
–         اگرمردوزن سه ماه قبل ازانعقادنطفه درشب هفت دانه خرما بخورنداگرفرزندی نصیبشان شود به اذن الله پسرخواهد بود.
–         موجب برطرف شدن استرس،اضطراب وعصبیت می شود به دلیل داشتن ویتامین های گروه B
–         موجب تقویت عضلات می شود.
–         خرما پیری را به تأخیرمی اندازد.
–         اگرمستمراَ صبحانه خورده شودموجب ازبین رفتن کرم های روده می شود.
–         موجب تنقیه ریه می شود.
–         موجب پیشگیری از:ریزش مو،ترک لب،تکه شدن ناخن ها،فلج شدن وبیماری های کبدی می شود.
–         برطرف کننده خستگی،سستی وبی حالی می باشدزیراموادآن زودجذب بدن می شود.
–         فشارخون راتنظیم می کند.
–         کولن(روده بزرگ)راپاک می کند.
–         جوشانده خرما           رفع گلودردوسرفه
–         خرما + پرتقال              رفع ورم معده
–         دم کرده خرما + شنبلیله            رفع تب های بلغمی
–         خرما+ شنبلیله             اضافه شدن وزن
–         شیره خرما+ شیره انگور+مغزگردو:  هرروز یک قاشق            کمک به رفع نازایی درزنان
–         خرما + شنبلیله پخته        درمان جرب
–         بواسیر              پودر هسته خرما باروغن زیتون مخلوط کرده وبه محل بمالند.
–         مفیدجهت:سیاه سرفه،خشکی مو،غلبه بلغم،سرماخوردگی ،ناراحتی پروستات،ضعف بدن،مسمویت،کمردرد،کم خونی،روماتیسم،نقرس،زیادی اسیداوریک،یبوست،گواتر،سل،سرطان،رفع آروغ،ناراحتی شنوایی،افزایش شیرمادران،افزایش اسپرم،جوش های غرورجوانی،صرع،MS،آرترید،روماتئید،ضعف شنوایی وبینایی،اسهال مزمن،سیاتیک،ضعف کلیه،مشکلات ریوی
 خواص طارونه وبلح(پُدِز)
 نه تنها خرما این همه فایده وخواص دارد،بلکه مراحل قبل ازرسیدن ونضج خرما نیزفوائدخاص خودرادارد،که به عنوان نمونه به دومرحله ازآن اشاره می کنیم.
خواص طارونه” معمولاَ به صورت عرق استفاده می شودکه ازطاره وشکوفه خرما عرق گیری می شود”
–         مسکن اعصاب
–         خواب آوروآرام بخش
–         اشتهاآور
–         مفیدجهت دردمفاصل،روماتیسم،آرتروز،تقویت قوای جنسی
خواص بلح(پُدِز)
 –         تأخیرپیری
–         تقویت کبد
–         دفع سنگ کلیه
–         محافظت ازرطوبت چشم
–         مفیدبرای مثانه
–         افزایش قدرت باروری
–         معالجه ضعف جنسی
–         معالجه سیاه سرفه         دم کرده آویشن + بلح
خرماوزنان وزایمان
پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید:( اطعموانساءکم التمرفإن من کان طَعامه التمرخرج وَلدَهاحَلیماَ)
“به زنان باردارخرما بدهید،چراکه زنانی که غذایشان خرما باشدفرزندشان بردبار(   )خارج می شود”
–         بنابراین خرما بهترین غذا برای زنان بارداراست: تنظیم فشارخون زنان حامله
–         خرماوتسهیل زایمان:
درقرآن کریم ذکرشده که هنگامی که دردزایمان حضرت مریم شروع شد،خداوند به اوامرکردکه ازرطب بخورد،اکنون مشخص شده که خرما هرمون پتوسین دارد،همچنین ماده ای شبیه اکسی توسن دارد که موجب انقباض عضلات رحم شده وزایمان را تسهیل می نماید.
–         خرما موجب کاهش خونریزی بعدازولادت می شود.
–         خرما ازتب نفاس جلوگیری می کند.
–         موجب افزایش شیرمادران می شود.
خرما و کودکان
–         درمغزکودکان ماده ی سیروتین وجودداردکه موجب آرامش می شود،کمبودآن موجب اضطراب بی خوابی،پرخاشگری،بی قراری می شودکه با خوردن خرما یا رطب این کمبودبرطرف می شودوآرامش را به کودکان برمی گرداند.
–         رفع کمبودآهن درکودکان( کم خونی)به دلیل داشتن آهن
–         موجب ازدیاد وزن کودکان شده وضعف آنهارابرطرف می کند(خرما+ شنبلیله)
–         موجب افزایش فعالیت فکری ومغزی کودکان شده ودریادگیری تأثیرمثبتی دارد.
ویژگی های خرما:
–         خرما غذای کاملی است : همه املاح وویتامین هارادارد.
–         میکروب ها نمی توانند در خرما رشد کنند،زیرا شیرینی خرما میکروب هارا ازبین می برد.
–         خرما ملین طبیعی است.
–         ارزش غذایی خرماازگوشت بیشتراست وسه برابرماهی ارزش غذایی دارد.۱۰۰گرم
–         خرما یک ماده ی مغذی ومقوی برای ورزش کاران وجهادگران است.
–         خرما معده را آماده پذیرش غذامی کند.
–         خرما غذای مناسبی است برای فعالیت های سنگین بدنی ،زیراانرژی(کالری)زیادی دارد.۱۰۰گرم خرما = ۳۸۴کالری
–         خرماداروی شفابخش برای همه بیماری هاست حتی بیماری دیابت
–         درقرآن کریم،خرما،انگور،اناربا هم ذکرشده همچنین خرما با روغن زیتون کنارهم ذکرشده است.
–         ازخرماوشیره خرمامی توان انواع شیرینی ها تهیه نمود:به عنوان مثال درعربستان ۲۸نوع شیرینی ازخرماتهیه می شود.
–         اخیراَ ماده ای به نام دیستولنس(Distulence)درخرماکشف کرده اندکه بهترین داروی ضدحساسیت وآلرژی به شمارمی آید.
–         املاح قلیایی که درخرما وجوددارد موجب می شودکه اسیدخون به خاطرافراط در خوردن گوشت بالا رفته کاهش یابد.
–         خرماغنی ترین میوه پتاسیم وفسفرداراست به طوری که از۱۰۰گرم خرما۶۴۸میلی گرم پتاسیم و۶۳میلی گرم فسفروجوددارد.
–         خرماحاوی قندساده است که زودهضم وجذب می شود(۱۵-۱۰دقیقه)
–         خرمامعدن نامیده می شودزیراعناصرمعدنی زیادی مثل فسفر-کلسیم – منیزیم –آهن- سدیم- گوگرد- کلرو…درآن وجوددارد.
–         با توجه به خواص یادشده خرما بهترین ماده برای تغذیه دانش آموزان درمدارس است.

مطلب پیشنهادی

فروش ویژه خرمای زاهدی خشک

خرمای زاهدی خشک خرمایی فوق العاده خوشمزه و بسیار دل چسب می باشد. بسته بندی خرمای زاهدی با تکنولوژی پیشرفته دستگاه ها و ماشین آلات صورت می گیرد. این محصول دارای

پاسخی بگذارید

تماس با ما درباره ما