خانه / خرما / قیمت بهترین خرما دیری باکیفیت

قیمت بهترین خرما دیری باکیفیت

رقم دیری در استان خوزستان ( اھواز، خرمشھر، آبادان، شوشتر، شادگان ) و ھمچنین بوشھر، کازرون، برازجان وبھبھان کاشته می شود.
 درشت است که در اھواز به عنوان درجه یک، در خرمشھر،بوشھر و بھبھان درجه ۲میوه دیری از نوع خشک و نسبتا
و در کارزون به عنوان درجه ۳ به شمار می رود.
به رطوبت مقاوم است و از مشخصات اختصاصی این رقم دیررسی آن است.این رقم نسبتاخلال و خارک آن قرمز رنگ است و از ارقام صادارتی کشور به شمار می رود.
خرمای این رقم جزو میوه ھای خشک بوده و روی نخل کاملاً خشک می شود و نسبت به رطوبت بسیار مقاوم است.
منبع:شرکت آکساد

مطلب پیشنهادی

فروش عمده خرما درجه ۱

فروش عمده خرما درجه 1 در ایران این امکان را فراهم می آورد تا فروشگاه دارانی که به فروش جزیی این خرما ها مشغول هستند بتوانند به راحتی آن ها را تهیه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

خرما ایران