خانه / خرما / توضیح مراحل رشد میوه خرما

توضیح مراحل رشد میوه خرما

توضیح کامل مراحل رشد میوه خرما را بدانید
۱-مرحله جنین: زمانی است که شکوفه هادردرون (طاره)قراردارد،وقتی شکوفه کمی رشدنمودند وآمادگی برای تلقیح ایجادشدطاره شکاف برمی داردوشکوفه ها متولد می شوند .
۲- مرحله طلع:هنگامی که شکوفه هابعدازشکافته شدن طاره آشکارمی گردد:طلع گفته می شود:تلقیح یا(اباردادن)دراین مرحله صورت می گیرد.
۳-مرحله خلال(خلالو)ثمره ای که زیادبزرگ نشده وبه رنگ سبزاست دراین مرحله ثمره بیشتر حالت مدوردارد.
۴-  بلح:دراین مرحله ثمرباوزن وحجم میوه زیادشده وتقریبا شکل اصلی (همان نوع را به خودمی گیرد)ولی هنوزرنگ آن سبزاست.
۵-  بُسر:(خارک)دراین مرحله میوه رنگی می شودورنگهای زردوقرمز را به خودمی گیرد.
۶-  رطب: مرحله ای است که میوه کاملاَ رسیده ونرم شده وشیرین وآبداراست.
۷-  خرما:آخرین مرحله است،دراین مرحله میوه مقدارآب خودراازدست داده وبه شیرینی آن افزوده شده وآماده ذخیره سازی است واگرذخیره شودخراب نمی شود.

مطلب پیشنهادی

فروش عمده خرما درجه ۱

فروش عمده خرما درجه 1 در ایران این امکان را فراهم می آورد تا فروشگاه دارانی که به فروش جزیی این خرما ها مشغول هستند بتوانند به راحتی آن ها را تهیه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

خرما ایران