خانه / خرما شهابی / قیمت انواع خرما شهابی به صورت عمده و خرده

قیمت انواع خرما شهابی به صورت عمده و خرده

در کشور ایران رطب را بیشتر از خرما دوست دارند و یکی از بهترین و بادوام ترین آنها رطب مضافتی است .
که دارای پوستی کلفت بوده و بیشتر در استان های جنوبی کشور ماننده کرمان ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان به عمل می آید.

بهترین خرمای صادراتی ایران عبارت از خرمای سایر یا استقمران است که در خوزستان و شهرهای آبادان، خرمشهر ، اهواز و شادگان به عمل می آید.

منبع : گیلدا  

مطلب پیشنهادی

خرما شهابی ارقام مهم تجاری منطقه دشتستان

از ارقام مهم به فروش رسیده در منطقه دشتستان خرمای شهابی می باشد که با توجه به میزان برداشت شده در این مناطق می توان آن را جزء ارقام مهم تجاری نام برد.

دیدگاهتان را بنویسید

خرما ایران